rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

LINDANET

LINDANET

 

European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment

 

 

Hlavním cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů zasažených ekologickou zátěží z produkce či používání perzistentních organických polutantů, konkrétně látky lindanu. Zapojené regiony budou mimo jiné usilovat o zlepšení podmínek na legislativní úrovni skrze přenos osvědčených zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Lindan byl pesticid široce produkovaný během druhé poloviny 20. století v Evropě a ve světě. Produkce Lindanu generovala obrovské množství vysoce znečišťujících organ-chlorovaných sloučenin (HCH isomery a další), které vykazují vysokou perzistenci, vysokou toxicitu a karcinogenní, bio-kumulativní a endokrinní disruptorové vlastnosti. Například několik izomerů HCH je zahrnuto do seznamu perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) Stockholmské úmluvy.

Produkce a používání Lindanu bylo sice v roce 2007 zakázáno nařízením EU, ale znečištění související s Lindanem stále představuje velmi vysoké riziko pro lidské zdraví a evropské životní prostředí a pro obyvatelstvo a politické představitele je stále docela neznámým problémem.

 

Záměrem projektu LINDANET je postupovat směrem ke zlepšení znalostí a řešení tohoto problému, počínaje regionálním hlediskem až po evropskou úroveň.

Za tímto účelem si projekt stanovil následující obecné cíle:

 • vytvořit síť evropských regionů postižených kontaminací lindanem a dalšími POP látkami,
 • vytvořit akční plán zaměřený na řešení problému v každém regionu,
 • vyměňovat si zkušenosti a znalosti napříč zainteresovanými regiony, a tím přispět k řešení kontaminace pocházející z odpadů z výroby a produkce těchto látek,
 • zapojit do řešení dané problematiky skupiny zainteresovaných subjektů a osob
 • přispívat do platformy Policy Learning Platform programu Interreg Europe pro přenos znalostí a informací i do dalších evropských regionů, které se přímo nepodílejí na implementaci projektu,
 • zvýšit povědomí veřejnosti o znečištění HCH a dalších souvisejících problémech s kontaminací odvozených od POPs a zastaralých pesticidů

 

Projektový partneři podílející se na implementaci:

 • Government of Aragon (Španělsko) - vedoucí partner
 • Government of Galicia - General Directorate of Environmental Quality and Climate Change (Španělsko)
 • Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s. (Česká republika)
 • State office for contaminated sites, Saxony-Anhalt (Německo)
 • Central Mining Institute - GIG (Polsko)
 • Experimental Zooprofilactic Institute of Lazio and Toscana M. Aleandri - IZSLT (Itálie)

 

Oficiální webové stránky projektu: www.interreg.eu/lindanet

 

Novinky

27.07.2021

Čtvrtý projektový newsletter

...
22.06.2021

V pořadí již čtvrté setkání projektu LINDANET organizované Ústředním báňským institutem v polských Katovicích proběhlo opět online.

...
28.01.2021

Třetí projektový newsletter.

...
11.01.2021

Třetí ročník ITW uspořádali čeští kolegové z Regionální rozvojové agentury jižních Čech (RERA), a to kvůli pandemii opět online.

...

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.