rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Naše služby

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

 

V současné době je nabídka dotačních programů velmi široká a pro potenciální žadatele poměrně nepřehledná. V případě Vašeho zájmu budeme sledovat vyhlášení vhodného dotačního programu, který odpovídá Vašemu investičnímu záměru či plánu. Stačí vyplnit formulář na konci této stránky. Díky znalosti problematiky Vás budeme informovat dříve než ostatní.

Zpracování projektových žádostí

Po nalezení vhodného dotačního programu Vám připravíme kompletní žádost o dotaci tak, aby byla v souladu s veškerými požadovavky programu a výzvy. Zároveň dbáme na to, aby byl projekt po schválení dotace efektivně realizovatelný. 

Řízení a administrace projektů

Po úspěšném schválení dotace poskytujeme služby řízení projektu, kdy Vám budeme asistovat během celého procesu realizace Vašeho projektu. Řízení a administrace projektu je totiž důležitou aktivitou vedoucí ke zdárnému dokončení dotovaného projektu a přijetí dotace.

Mezinárodní projekty

Díky našim zkušenostem a úspěchům jsme se stali zpracovatelem mezinárodních projektů, které také následně řídíme. Dokážeme připravit úspěšné projekty do mezinárodních programů a otevřít zájemcům prostor pro mezinárodní spolupráci, díky které lze realizovat jedinečné záměry třeba v oblasti cestovního ruchu či vědy a výzkumu.

Zajištění publikační a propagační činnosti

Zajištujeme kompletní publikační, propagační a marketingovou činnost, která jako povinná nebo jako volitelná aktivita z procesu získání dotace vyplývá.

Zpracování strategických rozvojových dokumentů

Jako agentura se znalostí regionálních a přeshraničních vazeb jsme významným zpracovatelem jak strategických rozvojových dokumentů lokálního a regionální charakteru (strategické plány rozvoje měst a obcí, mikroregionů a Místních akčních skupin), tak jsme zpracovatelem nadregionálních a přeshraničních koncepčních dokumentů mezi Jihočeským krajem a příhraničními regiony v Rakousku a Bavorsku. V procesu tvorby strategických rozvojových dokumentů jsme schopni zajistit zpracování socio-ekonomické analýzy konkrétního území, provedení terénního průzkumu mezi obyvateli nebo ve firmách, organizaci a moderaci jednání pracovních skupin, stanovení rozvojové vize, priorit, navazujících opatření a aktivit/projektů, prezentaci výstupů směrem k veřejnosti a řízení celého procesu zpracování rozvojové strategie.

 

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.