rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 20 let s Vámi!

Novinky

Druhé projektové setkání a virtuální návštěva areálu Bitterfeld v Německu

07.07.2020

Druhé projektové setkání a virtuální návštěva areálu Bitterfeld v Německu.

 

Od 16. do 18. června 2020 se konalo druhé setkání partnerů projektu LINDANET, tentokrát nezvykle ve virtuálním prostředí. Tento semestr se měli účastníci osobně setkat v německém Magdeburgu, avšak vzhledem k pandemii viru SARS-CoV-2 se hostitelé ze Státního úřadu pro kontaminované oblasti Sasko-Anhaltska (LAF) rozhodli zorganizovat online seminář, který zahrnoval i virtuální návštěvu dané kontaminované oblasti.

 

O čem je LINDANET?

Projekt LINDANET programu Interreg Europe sdružuje regiony, které se potýkají s kontaminacemi látkami HCH (hexachlorcyklohexanem), zejména lindanem. Zainteresované partnerské organizace si pravidelně vyměňují zkušenosti a znalosti při řešení sanace perzistentních organických znečišťujících látek. Za tímto účelem se v listopadu 2019 konal ve španělské Zaragoze první meziregionální tematický seminář (ITW1). Druhé meziregionální setkání (ITW2), které se konalo v červnu 2020, bylo původně plánováno v německém Magdeburgu. Kvůli omezením současnou pandemií koronaviru se hostitel rozhodl uspořádat setkání online, a to včetně virtuální návštěvy daného kontaminovaného areálu za velké podpory regionu Sasko-Anhaltsko a partnerů projektu. Online setkání umožnilo nejen účast projektových partnerům, ale i dalším zainteresovaným organizacím (tzv. stakeholderům) z Německa, Španělska, České republiky, Polska a Itálie.

 

Jaké bylo téma setkání?

První den webináře byl zaměřen na realizovaná a probíhající technická opatření a projekty související s kontaminací látkami HCH.

Druhý den byla pozornost zaměřena na opatření s pozitivním dopadem na nakládání s HCH a představovala omezení a problémy v souvislosti s dekontaminací lokalit kontaminovaných HCH. Poté byla projednána možná řešení ostatních partnerů a možnosti financování ze strany Evropské unie.

Třetí a poslední den webináře pozval hostitel z Magdeburgu účastníky na cestu historickým vývojem chemického parku Bitterfeld-Wolfen v souvislosti s kontaminací HCH. Pro tyto účely byla použita dříve nahraná videa a živé prezentace. CPG (Chemistry park Bitterfeld-Wolfen) začalo prezentací o obecné historii místa. Následně byla využita videa a přednášky s podporou společnosti MDSE (dceřiná společnost Saska-Anhaltska, odpovědného orgánu za sanaci areálu Bitterfeld) a společnosti GKW (Úpravna vody města Bitterfeld-Wolfen) k prezentaci technických opatření v Bitterfeldu v souvislosti se znečištěním HCH látkami. Odpoledne byla také použita kombinace živých přednášek a videonahrávek k diskusi o vlivu HCH na lužní území, nakládání s HCH zátěžemi, provedených a probíhajících studiích a také o současných aktivitách partnera ze Saska-Anhaltska v rámci projektu LINDANET. Na přípravě webináře se podílely kraj Anhalt-Bitterfeld, UFZ (Helmholtzovo centrum pro environmentální výzkum) a konzultanti CDM Smith, kteří se podílejí na provádění technických opatření v lokalitě Bitterfeld-Wolfen. Videa použitá ve webináři byla vytvořena ve spolupráci s Offener Kanal e.V. (místní televizní kanál), který poskytnul kamerový tým a technické vybavení pro úpravu materiálu. Virtuální prohlídka oblasti tedy byla možná pouze díky velké podpoře a vynikající spolupráci v regionu.

 

Shrnutí a výstupy setkání

Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní, a proto lze virtuální setkání považovat za úspěšné. Pozitivní výsledek je způsoben nejen skvělou týmovou spoluprací mezi hostitelem, partnery projektu a regionem Sasko-Anhaltsko, ale také proto, že díky virtuální variantě bylo možné zahrnout více účastníků. To podpořilo aktivní diskuzi a úspěšnou výměnu zkušeností s kontaminací HCH během setkání.

Kromě toho použití videí a potřeba kreativity při zprostředkování informací o Bitterfeldu umožnilo získat informace, které by se mohly při osobní schůzce ztratit. Celkově vzato dnešní technologie a software pro videokonference otevírá uživatelům četné možnosti a měla by být použita i na budoucích setkáních. Tímto způsobem mohou zúčastněné strany prezentovat své zkušenosti s nakládáním s lokalitami kontaminovanými HCH a sdílet tak informace z první ruky. ITW2 navíc působivě prokázalo, že zapojení externích odborníků může ohromně obohatit projektová setkání. Ne vše na virtuálním setkání však bylo pouze pozitivní. Kolegové z LAF a zástupci dalších zúčastněných stran se těšili na osobní setkání a profesionální dialogy s mezinárodními partnery. Při online setkání chybí právě tato cenná osobní výměna. Během projektového setkání v Zaragoze došlo k výměně řešení a zkušeností v oblasti znečištění až do pozdních večerů, což v tomto formátu nebylo možné.

Díky úspěšné profesionální výměně informací během webináře byli účastníci s výsledky ITW2 obecně spokojeni. Lze však předpokládat, že všichni účastníci doufají v osobní workshopy a návštěvy na místě v rámci dalších setkání projektu LINDANET, jakmile to okolnosti dovolí.

 

 

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.