rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 20 let s Vámi!

Novinky

První projektové setkání ve Španělsku

09.12.2019

 

Šest evropských regionů bude spolupracovat na lepší ochraně životního prostředí. Ve španělské Zaragoze si vyměnily zkušenosti se znečištěním pesticidy, konkrétně lindanem.

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 se v hlavním městě španělského regionu Aragonie, Zaragoze, sešli zástupci šesti organizací zapojených do projektu LINDANET, realizovaného v rámci programu evropské územní spolupráce Interreg Europe.

Hlavním cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů zasažených ekologickou zátěží z produkce či používání perzistentních organických polutantů, hlavně látky lindanu. Zapojené regiony budou mimo jiné usilovat o zlepšení podmínek na legislativní úrovni skrze přenos osvědčených zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Seminář uspořádal vedoucí partner projektu, aragonské Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a životního prostředí. Za ČR projektu realizuje RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Dalšími partnery projektu jsou: General Directorate of Climate Change and Environmental Quality of the Xunta de Galicia (Španělsko), State Office for Contaminated sites of Sachsen Anhalt (Německo), Central Mining Institute (Polsko) a Experimental Zooprofilactic Institute of Lazio and Toscana M. Aleandri (Itálie).

V rámci dvoudenního semináře měli účastníci možnost vyslechnout si informace o situaci v dalších partnerských regionech. Obsahem jednání tak byl legislativní rámec každého z regionů, zapojení zainteresovaných institucí či otázky na transparentnost komunikace vůči veřejnosti. Prezentovány byly také lokality s danou ekologickou zátěží včetně popisu aktuální situace či plánů na revitalizaci. Druhý den setkání byl orientován prakticky. Na severu regionu Aragonie, v podhůří Pyrenejských hor, měli účastníci možnost vidět na vlastní oči skládku zemin znečištěných lindanem a zázemí pro boj s touto ekologickou zátěží.

Projekt je rozdělen do dvou fází. V první (dvouleté) fázi je hlavním cílem výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. V rámci druhé (roční) fáze projektu bude každý z partnerů implementovat Akční plán, který bude vycházet z poznatků první fáze a bude reagovat na danou situaci. Projekt LINDANET je realizovaný od srpna 2019 do ledna 2023 s rozpočtem přibližně 1,4 milionu EUR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem.

 

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.