rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Novinky

Setkání projektových partnerů k příkladům nepodařeného managementu kulturního dědictví

26.04.2021

V rámci pokračující realizace projektu MOMAr, podpořeného z programu EU Interreg Europe, byly vytipovány příklady nepodařeného managementu kulturního dědictví. Tyto příklady opět pocházejí z partnerských regionů, kterými jsou Sasko-Anhaltsko (Německo), Korsika (Francie), provincie Groningen (Nizozemí), oblast Mehedinti (Rumunsko), Aragonie (Španělsko) a jižní Čechy.

 

Neoklacististní palác Gheorghe Pleşa - Mehedinti (Rumunsko)

 

Prezentované příklady ukázaly celou řadu problémů, se kterými se kulturní dědictví potýká z hlediska využití a následného managementu. Byly prezentovány jak příklady dědictví, které pomalu mizí díky nedostatku fyzické péče nebo takové, které je sice fyzicky renovované nebo konzervované, ale jejich další využití je nedostatečné a negeneruje tak potřebné zdroje, které jsou nutné pro jeho další rozvoj a údržbu. Tyto zdroje nemusejí být pouze finanční, památky mohou generovat vysokou návštěvnost nebo kulturní hodnotu bez finančního zisku (např. otevřené areály), nicméně pokud není žádný z těchto faktorů přítomen, památka zpravidla chátrá.

 

Industriální dědictví - Aragonie (Španělsko)

 

Velkou část prezentovaných příkladů představovalo průmyslové dědictví, často z přelomu 19. a 20. století, které má již svou kulturní hodnotu, nicméně už se jedná o poměrně rozsáhlé areály, velké zastřešené prostory, železobetonové konstrukce a mnohokrát také související ekologické zátěže, obvykle pocházející z pozdějších úprav a provozů.

 

Tvrz Svébohy - Jihočeský kraj

 

V rámci setkání byly prezentovány nejen příklady samotné, ale i názory odborníků, kteří byli na setkání přítomni. Tito odborníci pak diskutovali příčiny takového stavu a možnosti, jak situaci řešit. Dle očekávání se ukázalo, že problematika vlastnictví památek je zpravidla nejhůře řešitelným problémem, neboť narovnání a prokázání vlastnictví (či souhlasu vlastníka) bývá nepřekročitelnou podmínkou celé řady finančních nástrojů určených pro oživení památek. Dalším problémem pak bývá poté, co dojde k renovaci památky, její další smysluplné využití. Fenoménem typickým pro východní část Evropy jsou také investoři, kteří se krátce po kolapsu komunismu v 90. letech 20. století začali objevovat v celé východní Evropě, kupovali kulturní památky s příslibem podnikatelských aktivit, které se nakonec nerealizovaly a památky dále chátraly. Spolu s uvolněním společenských poměrů tento proces nabral na intenzitě v souvislosti s rabování objektů, squatterstvím, extrakcí kovů či krádežemi uměleckých předmětů a stavebních prvků.

 

Zámek Omlenička - Jihočeský kraj

 

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.