rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Novinky

Třetí setkáni projektových partnerů a výměna zkušeností

18.11.2020

V pořadí již třetí setkání partnerů projektu MOMAr a dalších zainteresovaných organizací zabývajících se moderním využitím kulturního a přírodních dědictví, proběhlo tentokráte on-line formou ve dnech 11. a 13. listpadu 2020. Původně plánovaná studijní cesta v nizozemské provincii Gronignen byla odložena na léto 2021.

Projekt MOMAr, podpořený z programu Evropské unie Interreg Europe, pokračuje ve svém hlavním poslání, kterým je výměna zkušeností mezi jednotlivými zúčastněnými regiony a poskytování příkladů dobré praxe pro inspiraci právě v těchto regionech.

 

hrad Pořešín

Prezentovaný příklad dobré praxe z Jihočeského kraje - hrad Pořešín

 

Třetí setkání pro výměnu zkušeností bylo původně plánováno do nizozemského Groningenu. Epidemiologická situace však neumožnila cestování a osobní setkání, a tak byla cela akce přesunuta do virtuálního prostoru internetu. Přestože nemohla nahradit zkušenost předanou osobním setkáním, poskytla celou řadu příkladů moderního a inovativního managementu kulturního a přírodního dědictví.

 

Město Torellas – příklad dobré praxe ze Španělska

 

Všechny partnerské regiony představily příklady z praxe, které se ukázaly jako úspěšné a přispěly k oživení venkovských oblastí v regionech. Provincie Groningen (Nizozemí) ukázala, jak lze využít drobné kulturní dědictví ve formě historických zemědělských usedlostí pro lokální kulturní akce spojené s místními tradicemi. Župa Mehedinti (Rumunsko) ukázala, jak propojit venkovské kulturní dědictví pomocí kulturní cesty, podobně jako kulturní cesta sv. Jakuba do Santiaga a další. Sasko-Anhaltsko ukázalo drobné příklady synergických efektů, které vznikly vytvořením společné návštěvnické karty pro celou řadu památek v tomto německém regionu. V neposlední řadě pak hlavní partner projektu, region Aragonie ze Španělska, ukázal celou řadu příkladů oživení památek pomocí uměleckých instalací či workshopů, které přitahují nejen návštěvníky, ale také aktivizují místní obyvatele, podporují drobné umělce a vytvářejí tak prostředí pro další rozvoj.

 

Jazzový festival ve městě Jerichow – příklad dobré praxe ze Saska-Anhaltska v Německu

 

Za Jihočeský kraj byly prezentovány aktivity Hradů na Malši o.p.s. (HNM), kde formou tradičních stavebních a výrobních procesů konzervují hradní zříceniny, které HNM spravují. Mezi nejúspěšnější lokality patří hrad Pořešín, kde byla, podle tradičních postupů, vystavěna kovárna včetně tavící pece tak, jak přibližně vypadala ve 14. století.

 

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.