rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Novinky

Vyhlášení 2. ročníku „CENY HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST“

Dne 21. ledna 2020 vyhlašuje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky, které v roce 2019 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost.

zobrazit detail »

Závěrečná konference projektu Pohraniční region 4.0 společně.digitálně.utvářet

Konference zaměřená na téma Jak jsou na tom firmy s úrovní digitalizace na jihu Čech a v Dolním Bavorsku?

zobrazit detail »

Rekonstrukce objektu SPARTA

Objekt SPARTY byl předán k užívání. Vzniknou depozitáře, restaurátorské dílny, badatelny a ateliéry pro veřejnost.

 

zobrazit detail »

Kulturní cesta reformace opět blíže veřejnosti

Kulturní cesta reformace je zase o něco blíže návštěvníkům, kteří by ji chtěli absolvovat a hledají dodatečné informace či detaily o jednotlivých lokalitách. Právě takové informace poskytuje nově zprovozněný informační panel v Památníku Jana Žižky z Trocnova.

zobrazit detail »

Exkurze k tématu oživení center obcí

RERA a.s. ve spolupráci s partnery organizuje ve dnech 24. a 25. června 2019 exkurzi do vybraných obcí v Rakousku a jižních Čechách. Pro zájemce o exkurzi jsou podrobnosti uvedeny v detailu zprávy.

 

zobrazit detail »

Rada Evropy schválila novou kulturní cestu

Projekt nové evropské kulturní cesty Routes of Reformation (Cesty reformace) dosáhl důležitého milníku. Tímto milníkem je oficiální certifikace této kulturní cesty Radou Evropy.

 

zobrazit detail »

Nová evropská kulturní cesta má zelenou

Projekt nové evropské kulturní cesty zaměřené na reformační hnutí ve střední Evropě se posunul z konceptu do realizační fáze. Co to pro veřejnost znamená a kdy si budou moci první návštěvníci cestu projít?

zobrazit detail »

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje 2018

RERA a.s. se zapojila při přípravě a realizaci Fóra partneských regionů Jihočeského kraje 2018, konaného ve dnech 23. - 24. května 2018.

zobrazit detail »

Vyhlášena 4. výzva k sběru žádostí do Fondu malých projektů

V pořadí již 4. výzva ke sběru žádostí do Fondu malých projektů k 22. 6. 2018

zobrazit detail »

Ukončení 3. výzvy Fondu malých projektů

Dne 23. 3. 2018 ve 14 h bude ukončena 3. výzva do Fondu malých projektů.

zobrazit detail »

Semináře pro žadatele do Fondu malých projektů

Ve dnech 14. 2. a 20. 2. 2018 se uskuteční semináře pro žadatele ke 3. výzvě do Fondu malých projektů.

zobrazit detail »

Vyhlášení Fondu malých projektů - II. sběr žádosti

Další sběr žádosti do Fondu malých projektů je 6. 12. 2017 ve 14.00 h.

zobrazit detail »

Vyhlášení Fondu malých projektů

Fond malých projektů bude vyhlášen dne 14. 6. 2017

zobrazit detail »

K jádru vědy už se vydalo okolo 16 500 návštěvníků

Výstavou prošlo již přes 16 500 návštěvníků. Pokud mezi ně nepatříte a rádi byste výstavu navštívili, máte čas do 10 ledna, kdy bude výstava ukončena. Otevřeno bude i určité dny v době vánočních svátků.

zobrazit detail »

Výstavu Accelerating Science obohatí doprovodný program, začínáme 21. listopadu 2016

Výstavu Accelerating Science na českobudějovickém Výstavišti v pavilonu B4, vytvořenou Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN v Ženevě, vidělo více než 11 tisíc návštěvníků. Od listopadu 2016 je připraven doprovodný program, který zahrnuje cyklus odborných přednášek tematicky spjatých se zaměřením výstavy.

zobrazit detail »

Představení doprovodných expozic výstavy Accelerating Science

Putovní interaktivní výstava Accelerating Science byla do července ještě k vidění v litevském Vilniusu. Nyní se chystá přemístit do České republiky. Také přípravy doprovodných expozic spolupracujících subjektů finišuji. 

zobrazit detail »

Příprava výstavy „Accelerating Science“ je v plném proudu

Ve dnech 9. a 10. června 2016 se uskutečnila exkurze do Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN.

zobrazit detail »

Výstava CERN "Accelerating Science"

RERA a.s. zajišťuje komplexní přípravu unikátní interaktivní výstavy CERN „Accelerating Science", kterou se podařilo Jihočeskému kraji získat do Českých Budějovic na období od září 2016 do ledna 2017.

zobrazit detail »

Vyhlášená výzva z programu IROP na podporu muzeí

Dne 10. února 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 21. výzvu „Muzea“.

zobrazit detail »

Alokace na kotlíkové dotace je naplněna

Žádosti podané v rámci 1. vyhlášené výzvy přesáhly disponibilní alokaci.

zobrazit detail »

Výzva z programu IROP na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém

V rámci vyhlášené 20. Výzvy mohou žadatelé podávat projektové žádosti na pořízení  techniky pro integrovaný záchranný systém.

zobrazit detail »

Zahájení Programu přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Zahájen Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

zobrazit detail »

Příjem žádostí v Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020.

zobrazit detail »

Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji." byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí o dotace.

zobrazit detail »

Vše nejlepší do Nového roku roku

Děkujeme za dosavadní spolupráci našim klientům a partnerům, zároveň se těšíme na její pokračování i v roce 2016.

RERA a.s.

Nové výzvy pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy na podporu podnikání.

zobrazit detail »

Vlastníci bytových domů mohou žádat o dotaci na energetické úspory

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun.

zobrazit detail »

Probíhají výzvy na podporu sociálního podnikání

V rámci programu IROP byly vyhlášeny výzvy na podporu sociálního podníkání.

zobrazit detail »

Obnova historických památek bude podpořena v rámci programu IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu týkající se obnovy historických památek.

zobrazit detail »

V Jihočeském kraji proběhnou semináře na kotlíkové dotace

Krajský úřad Jihočeského kraje uveřejnil termíny seminářů na kotlíkové dotace.

zobrazit detail »

Nové výzvy OPŽP řeší kanalizace, ČOV, energetické úspory, ovzduší i odpady

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo k 15. 11. 2015 sedm nových výzev v Operačním programu Životní prostředí.

zobrazit detail »

7. etapa rekonstrukce písecké Sladovny úspěšně dokončena

V říjnu 2015 byla dokončena 7. etapa rekonstrukce Sladovny a proplacena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

zobrazit detail »

Vyhlášena 1. výzva programu Interreg DANUBE

V rámci programu Interreg DANUBE byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání projektových žádostí.

zobrazit detail »

Termín příjmu plných žádostí do OP PIK se odsouvá

Příjem plných žádostí do OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se posouvá o dva měsíce.

zobrazit detail »

„Kotlíkové dotace“ v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj podal žádost o „kotlíkové dotace“.

zobrazit detail »

Získejte dotaci a podpořte své sociální podnikání

Sociální podnikatelé mohou žádat o dotaci na aktivity v oblasti sociálního podnikání.

zobrazit detail »

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

MPSV poskytne dotace na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež.

zobrazit detail »

Dotace na budování kapacit a profesionalizaci NNO

NNO mohou získat dotaci na podporu aktivit majících za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti.

zobrazit detail »

Podpora strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

zobrazit detail »

Výzva na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

zobrazit detail »

Výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury

zobrazit detail »

Zahájen příjem žádostí o podporu v OPŽP 2014 - 2020

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014-2020.

zobrazit detail »

Dotace na stroje z PO 2007-2013

Řídící orgán OP Podnikání a inovace se rozhodl vyhlásit poslední výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Rozvoj ještě z programovacího období 2007-2013.

zobrazit detail »

IROP Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

IROP vyhlásil výzvu na získání dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy.  

zobrazit detail »

IROP Výzva č. 2 Územní plány

IROP vyhlásil výzvu na získání dotace na zpracování a změnu územních plánů pro obce s rozšířenou působností.

zobrazit detail »

Program rozvoje venkova spustí příjem žádostí

Program rozvoje venkova zahájí příjem žádostí o dotaci v druhé polovině září.

zobrazit detail »

Dotace na lesní techniku i pro obce

Bude spuštěn příjem žádostí z Programu rozvoje venkova, který nabízí obcím možnost získat dotace na vybudování lesnické infrastruktury a na techniku pro lesní hospodaření. 

zobrazit detail »

1. výzva a Kick-Off konference programu Interreg DANUBE

Interreg DANUBE vyhlásí 1. výzvu v rámci Kick-Off konference 23. září v Budapešti.

zobrazit detail »

Předběžný harmonogram výzev IROP

Řídicí orgán IROP uveřejnil předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který bude schvalovat Monitorovací výbor IROP na konci června 2015.

 

zobrazit detail »

Podnikatelé již mohou podávat první žádosti o dotace

První výzvy pro podnikatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

zobrazit detail »

Granty na reprezentaci Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlašuje grant na příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje.

zobrazit detail »

Grant na rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Jihočeský kraj podpoří hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.

zobrazit detail »

Avízo výzev OPŽP 2014 - 2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR avizovalo zaměření a znění prvních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020.

zobrazit detail »

Poslední výzvy OPŽP 2007 - 2013

OPŽP poskytne posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny.

zobrazit detail »

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.