rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Novinky

Nová evropská kulturní cesta má zelenou

23.10.2018

Projekt evropské kulturní cesty zaměřené na náboženskou a společenskou reformaci se zrodil v roce 2015, na který spadalo 600. výročí upálení Jana Husa a následující rok 2016 byl vyhlášen rokem Martina Luthera. Tato nová kulturní cesta tak vzdává hold všem historickým osobnostem, které reformační hnutí formovali a připomíná historické události, bez kterých by tento fenomén nikdy nedosáhl evropského formátu.

Projekt ECRR (Evropská cesta reformace), podpořený z programu EU Interreg Central Europe, přijal tuto historickou výzvu a dal si za cíl tuto Cestu reformace vybudovat. Tento proces vyžadoval nejen vytipování vhodných lokalit, jednání s provozovateli a tvorbu doprovodných materiálů, ale také vytvoření technicko-administrativního zázemí, které je pro dlouhodobou a udržitelnou správu Cesty reformace nezbytné.

Dne 16. října 2018 proběhla ve slovinském Velenje první valná hromada členů Cesty reformace, která ustanovila řídící orgány Cesty reformace a tím dala vzniknou asociaci zvané Routes of Reformation. Tato asociace bude v budoucnu řídit procesy v rámci vzniklé cesty, přijímat nové členy a spravovat prostředky získané z členských poplatků. Vznik této asociace byl nezbytný pro hladké budoucí fungování cesty, neboť evropský projekt, který podpořil vznik celé cesty, skončí v červenci 2019 a právě tato asociace bude Cestu reformace spravovat po ukončení podpory na její vznik.

Přejme tedy nově vzniklé kulturní cestě dlouhé trvání a udržitelný rozvoj, neboť se jedná o jedinou kulturní cestu v České republice, která zahrnuje organizace a lokality napříč celou zemí.

 

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.