rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Novinky

Nové výzvy OPŽP řeší kanalizace, ČOV, energetické úspory, ovzduší i odpady

19.10.2015

Jedná se o následující:

  • Výzva č. 17 je zaměřená na podporu projektů na systémy sledování kvality ovzduší.
  • Výzva č. 18 míří na rekonstrukce stacionárních technických nebo technologických jednotek, ve kterých jsou zpracovávány nebezpečné chemické látky.
  • Výzva č. 20 nabízí dotace na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu.
  • Výzva č. 21 je zaměřena na projekty kanalizací a čistíren odpadních vod.
  • Výzva č. 22 pak na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody.
  • Výzva č. 23 je určena na projekty na výstavbu a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
  • Výzva č. 24 podpoří projekty na rekultivaci starých skládek.

« zpět

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.