rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Jihočeský kraj

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3), (P7)

Podíleli jsme se na zpracování úspěšné žádosti do 5. a 28. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, které se týkaly modernizace komunikací II. a III. třídy. Projekt P3 se týkal kompletní rekonstrukce a modernizace 19 komunikací, které ohrožovaly bezpečnost a plynulost silničního provozu. Projekt přinesl výrazné zlepšení situace a další benefity v podobě snížení prašnosti a emisí a zlepšení kvality života obyvatel, zlepšení dostupnosti a atraktivity Jihočeského kraje. Stejný cíl si kladl i projekt P7, jehož obsahem byla modernizace 36 úseků silnic.

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3), (P7)

SONORA

Jako dodavatelé expertních služeb jsme se podíleli na koordinaci přípravy metodiky a hodnocení současného stavu dopravních systémů. V rámci konsorcia jsme se také podíleli na zpracování analýzy metodických postupů ekonomického hodnocení dopravních staveb.

SONORA

Mírový pochod česko-bavorským příhraničím

Ve spolupráci se zadavatelem, Jihočeským krajem, jsme se podíleli na zpracování úspěšné žádosti o dotaci, v rámci OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - ČR, a zajišťovali generální management až k úspěšnému vyúčtování. Projekt, jehož hlavním cílem bylo uskutečnění pochodu mírového poselstva z jižních Čech do Bruselu, byl příspěvkem Jihočeského kraje k předsednictví ČR Radě Evropské unie a byl součástí celého konceptu aktivit, které byly věnovány předsednictví v prvním pololetí roku 2009.

Mírový pochod česko-bavorským příhraničím

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.