rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Mezinárodní projekty

Zemská výstava 2013

V souvislosti s rozvojem spolupráce mezi sousedními regiony připravily regiony Horní Rakousko a jižní Čechy přeshraniční zemskou výstavu, která byla zahájena v dubnu 2013 Výstava byla realizována na čtyřech místech, konkrétně v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. V souvislosti s touto výstavou realizovala RERA a.s. dva projekty, ve kterých zastávala pozici vedoucího partnera, přičemž dalšími partnery projektů byly Regionální muzeum v Českém Krumlově, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, na rakouské straně pak Oberösterreich Tourismus a Úřad hornorakouské vlády.

Zemská výstava 2013

Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe (InoPlaCe)

Cílem projektu, který jsme pro mezinárodní konsorcium partnerů kompletně řídili, bylo na základě spolupráce s mladými inovátory (podnikateli, výzkumníky) do 35 let věku zlepšit rámcové podmínky pro jejich činnost prostřednictvím identifikace a rozvoje podpůrných služeb, a to na základě výměny zkušeností mezi 8 partnerskými regiony střední Evropy. Výsledky regionálního mapování mimo jiné ukázaly, že jednou z chybějících podpůrných služeb v regionu NUTS II Jihozápad jsou služby v oblasti PR – Public Relations. Proto jsme se na tuto problematiku zaměřili a dokážeme dané cílové skupině (startupům, mladým vědcům) v této oblasti poskytnout základní konzultace.

Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe (InoPlaCe)

Innovation for Welfare (I4W)

Do projektu, který jsme na české straně řídili, jsme úspěšně zapojili výzkumné týmy z Jihočeské a Západočeské univerzity, které se s dalšími evropskými partnery podílely na realizaci několika velmi zajímavých tzv. podprojektů. Například podprojekt ROBO M.D. byl zaměřen na vyvinutí robota pro vzdálenou kontrolu vybraných životních funkcí pacienta, který v případě vzniku nestandardní situace (např. pád na zem) kontaktuje záchrannou službu. Cílem projektu I4W bylo totiž zvýšení efektivnosti systémů v oblasti péče o zdraví a poskytování sociálních služeb za využití mezinárodní spolupráce a transferu znalostí a zkušeností mezi regiony EU. Projekt byl také zaměřen na nejrůznější oblasti (např. systémy zdravotní, sociální a domácí péče, produkty a služby pro seniory, transfer technologií v oblasti nano- a biotechnologií a pokročilých materiálů, ICT v oblasti zdravotní a sociální péče, funkční potraviny).

Innovation for Welfare (I4W)

Po hradech a zámcích zemské cesty od Malše k Dunaji

Projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu byl realizován ve spolupráci několika jihočeských a hornorakouských subjektů za využití kulturního bohatství příhraničních regionů obou zemí. Cílem projektu bylo vytvoření atypického přeshraničního produktu cestovního ruchu s využitím málo známého fenoménu staré Zemské cesty a propojení jednotlivých hradů podél řeky Malše až k Dunaji značenou stezkou, a obnovit tak část společné historie. Projekt tedy představuje znovu a jinak starou Zemskou cestu od Malše k Dunaji, která prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous, a na které se nachází patnáct poutavých zastavení, patnáct hradů a zámků v jižních Čechách a Horním Rakousku: Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek, Tichá, Freistadt, Dornach, Weinberg, Tannbach, Prandegg, Ruttenstein, Klingenberg, Kreuzen, Clam, Greinburg.

Po hradech a zámcích zemské cesty od Malše k Dunaji

Další realizované projekty:

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

RERA a.s. zpracovala úspěšnou žádost pro Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, která je také vedoucím partnerem projektu, bavorským projektovým partnerem je OstbayerischeTechnische Hochschule Regensburg, Fakultät BWL, start-up center. Obsahem projektu je komparace současných přístupů k výuce při zprostředkování podnikatelských kompetencí v rámci vysokoškolské výuky či analýza trhu práce se zřetelem k podnikatelským kompetencím na obou stranách hranice. V rámci projektu budou společně připraveny společné vzdělávací aktivity, dojde k vytvoření nového konceptu studijních aktivit, které budou implementovány do výuky v obou partnerských školách. Tento koncept bude pilotně ověřen na studentech VŠTE a OTH Regensburg. V návaznosti na to bude navržena dlouhodobá přeshraniční strategie nabídky podnikatelského vzdělávání. Výstupy projektu budou publikovány.

 

Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu zpracovala RERA projektovou žádost, projekt byl podpořen a je společně s vedoucím partnerem Tourismusverband Ostbayern e.V. a projektovým partnerem, kterým je Plzeňský kraj, Odbor památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu, realizován. Zaměřuje se na propagaci přírodního dědictví v bavorských regionech Horní Falcko a Dolní Bavorsko a na území Jihočeského a Plzeňského kraje, během realizace projektu bude stávající německá stezka pro pěší turisty „Zlatá stezka“ rozšířena o českou trasu a několika příčnými spojením napojena na německé trasy. Trasy budou proznačeny a osazeny informačními panely, bude iniciována marketingová kampaň, která kromě propagace v elektronických a tištěných médiích bude zahrnovat také pořádání akcí pro širokou veřejnost. Vznikne společná souhrnná mapa a také tzv. etapový průvodce, ve kterém budou detailněji uvedeny např. výškové profily, údaje o kilometrech o místních památkách a podobně, vše v českém a německém jazyce.

 

Sharing Experience Europe Platform (SEE Platform)

Grantový program Evropské komise European Design Innovation Initiative

Cílem projektu bylo usilovat o hlubší integraci designu do programů a politik na podporu inovací.

 

Matching Technologies and Opportunities (MATEO)

Operační program Interreg IIIC

Cílem projektu bylo rozvíjet inovační procesy v malých a středních firmách a výzkumných a vývojových institucích, podpořit výměnu zkušeností mezi těmito subjekty a spolupráci mezi partnerskými regiony v dané oblasti.

 

Improvement the Effectiveness of Regional Development Policies in Eco-innovation for Smart Home and Independent Living to Increase the Quality of Life of Ageing People (INNOVAge)

Operační program Interreg IVC

Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o možnostech využití inovací šetrných k životnímu prostředí (tzv. eko-inovací) v sociální sféře a implementovat do péče o seniory nové trendy a postupy zejména co se týče jejich bydlení, rehabilitace v domácím prostředí, tedy zvýšení jejich samostatnosti a umožnění delšího nezávislého/samostatného života v jejich přirozeném prostředí (doma).

 

Rozvoj přeshraniční turistické destinace Lipensko-Mühlviertel a marketing dané oblasti

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení podmínek pro turisty a další návštěvníky příhraniční oblasti Lipensko-Mühlviertel.

 

Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Hlavním výstupem projektu byla realizace samotné výstavy na téma „Rožmberkové a naše společná historie“, včetně zajištění marketingových aktivit.

 

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.