rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Strategické koncepce

Rozvojová strategie Česká republika – Bavorsko

Jako součást mezinárodního konsorcia jsme vyhráli zakázku na přípravu Rozvojové strategie mezi Českou republikou a Bavorskem a jsme odpovědní za přípravu české části strategie. S ohledem na území zahrnuté zadavatelem do strategie jsme nabídli možnost zapojit se do zpracování strategie Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje a Karlovarské agentuře rozvoje podnikání. Slavnostní předání strategie proběhne v Mnichově na konci září.

Rozvojová strategie Česká republika – Bavorsko

Založení Evropského regionu Dunaj - Vltava

Jako vedoucí partner českého konsorcia jsme připravovali veškeré materiály k tomu, aby mohl vzniknout Evropský region Dunaj - Vltava zahrnující sedm příhraničních regionů z Čech, Německa a Rakouska. Práce založená na znalosti prostředí a znalosti strategických přístupů v regionálním rozvoji vedla k definování sedmi perspektivních oblastí, které podpoří přeshraniční spolupráci a společný růst v rámci evropského regionu. Zmiňovaná témata se stala základem pro současné aktivní fungování tzv. znalostních platforem. Evropský region Dunaj – Vltava byl založen po  tříleté fázi příprav dne 30. června 2012.

 

Založení Evropského regionu Dunaj - Vltava

Sociálně - ekonomický profil Jihočeského kraje

V konsorciu s partnery jsme připravovali Sociálně - ekonomický profil Jihočeského kraje. Zpracovaná analýza Jihočeského kraje sloužila pro potřeby vznikajícího Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 a stala se také základem pro aktualizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje a dalších oborově zaměřených strategických dokumentů.

Sociálně - ekonomický profil Jihočeského kraje

Revitalizace chátrajících objektů pro rozvoj cestovního ruchu

Zpracovali jsme studii Revitalizace chátrajících objektů pro rozvoj cestovního ruchu, která vznikla na základě požadavku zadavatele posoudit v kontextu rozvojových plánů Jihočeského kraje využití chátrajících objektů v obcích, městech a krajině, tzv. brownfields, pro potřeby cestovního ruchu. Studie se týká mikroregionů Třeboňsko, Novohradsko a Vimpersko, které mají velký potenciál rozvoje cestovního ruchu a zároveň se v nich předpokládal vysoký počet chátrajících objektů vzhledem k jejich příhraniční poloze.

Revitalizace chátrajících objektů pro rozvoj cestovního ruchu

Další realizované projekty:

MAS Brána Písecka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020

 

MAS Hlubocko - Lišovsko, o.p.s.

Integrovaná rozvojová strategie území MAS Hlubocko –Lišovsko o.p.s. – aktualizace strategie 2012

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020

 

Město Vodňany

Analýza ekonomického dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany

 

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.